Sanace betonových konstrukcí Mapei

Protože se dnes rekonstruuje jako o život, je třeba věnovat velkou pozornost sanacím betonových a železobetonových konstrukcí, které spolurozhodují nejen o celkové životnosti objektů, ale značně ovlivní i celkové náklady na obnovení funkčnosti staveb.

Příčin poruch betonových a železobetonových konstrukcí je hned několik: například technologická nekázeň při stavbě konstrukcí, vliv vzdušné vlhkosti, oxidu uhličitého, siřičitého nebo dalších oxidů, agresivní působení posypových solí a následná koroze výztuže, poškozování betonu mrazem, přetěžování nebo třeba fyzikální a mechanické poškození vlivem různých nehod.

Příčiny poškození se navíc často prolínají. Pro rozhodnutí, jakým způsobem přistoupit k sanaci degradované konstrukce, je proto nutné pečlivě vyšetřit původ jejího poškození, určit jeho rozsah a v neposlední řadě přihlédnout k budoucímu účelu využívání konstrukce.

Jasa používá ověřený sanační systém betonových a železobetonových konstrukcí od firmy Mapei, od které jsou také důkladně proškoleni naši pracovníci.

Ochrana osobních údajů
Nastavení sledování Cookies