Zesílení konstrukcí systémem Carboplate

Carboplate jsou kontinuálně tažené lamely z uhlíkových vláken impregnované epoxidovou pryskyřicí, které se používají k zesílení (nejen) železobetonových a ocelových konstrukcí.

Carboplate může díky své houževnatosti, pevnosti a pružnosti nahradit běžné ocelové desky používané pro oplášťování. Dodává se v různých šířkách a s dvěma různými moduly pružnosti.

Díky nízké hmotnosti a malé tloušťce můžeme Carboplate instalovat bez speciálního strojního zařízení nebo nářadí, a to ve velmi krátké době. Na rozdíl od metod oplášťování, při nichž se používají kovové desky, navíc není u výrobků Carboplate nutná dočasná výztuž a nevzniká riziko koroze použité výztuže.

Použití

 • Opravy a zpevnění stavebních konstrukcí ze železobetonu poškozených v důsledku stáří a přirozených změn.
 • Seizmické zpevnění staveb postavených v oblastech, kde dochází k zemětřesení.
 • Opravy a vyztužení trámů pro zvýšení jejich pevnosti v tahu za ohybu.
 • Celková oprava stavebních konstrukcí poškozených požárem.
 • Oprava stavebních konstrukcí poškozených zemětřesením.
 • Sanace dvourozměrných konstrukcí, jako jsou desky, tabule, malé klenby a nádrže s velkým poloměrem ohybu.
 • Výztuž mostovek viaduktů prováděná po zvýšení přípustného statického nebo dynamického zatížení.
 • Výztuž průmyslových a komerčních staveb s cílem zvýšit statickou únosnost pro instalaci nových technologií a vybavení.
 • Zpevnění ploch parkovišť v obytných a průmyslových budovách.
 • Zpevnění staveb zatěžovaných chvěním.
 • Seizmické vyztužení klenutých staveb bez zvýšení seizmické hmotnosti a bez rizika prosakování kapalin vnitřním povrchem klenby.
 • Výztuž nosných prvků ve stavbách, které se rekonstruují z architektonických důvodů nebo v důsledku změny účelu použití stavby.
Ochrana osobních údajů
Nastavení sledování Cookies